POE

 

NOVEL·LA NEGRA

 

Autor: Miquel Estapé Jorba 

Idioma: Català

Correcció: Joan Gimeno Conesa

Fotografia portada: zachtheshooter 

Fotografia autor: Joan Mimó

Disseny de portada: Marta Forment

Format: tapa tova

Mides: 14 x 21

ISBN: 978-84-18256-34-9

Dipòsit Legal: B 18435-2021 

Pàgines: 178

 

PVP  € 15