POE

NOVEL·LA NEGRA

Autor: Miquel Estapé Jorba Novel·la

Idioma: Català

Correcció: Joan Gimeno Conesa Fotografia 

Portada: zachtheshooter 

Fotografia autor: Joan Mimó

Format: tapa tova

Mides: 14 x 21

ISBN: 978-84-18256-34-9

Dipòsit Legal: B 18435-2021 

Pàgines: 178

PVP: € 15