Piera en vers

 

III trobada poètica

 

25 de setembre, 2021

 

 

POESIA

 

1a edició: setembre 2021

Autors: Poetes de la trobada del 25 de setembre, 2021

Idioma: Català/Castellà

Foto de portada: Josepa Ribera Vallès 

Correcció: Joan Gimeno Conesa

Format: tapa tova

Mides: 14 x 21

Dipòsit Legal: B 16055-2021

Pàgines: € 160 

PVP: € 10

Les fotos de grup de les primeres trobades…