HAIKUS

Sota el mateix sol

Bajo el mismo sol

Under the same sun

 

Poesia i haikus

 

Autor: Joan Anton Mencos

Idioma: Català, castellà, anglès

Traducció a l’anglès: Carla Mencos

Correcció: Joan Gimeno Conesa  i Carole Clarke

Il·lustració de portada: Sandra Pérez

Format: tapa tova

Mides: 14 x 21

ISBN: 978-84-1995-3-07-0

Dipòsit Legal: B 17505-2023

Pàgines: 134

 

PVP  € 13

Sinopsi

 

El haiku és més que una forma de poesia; és una manera de viure que ens fa apreciar els petits detalls del nostre entorn i recorda la nostra humilitat com a part de l’univers.

El haiku es más que una forma de poesía; es una manera de vivir que nos hace apreciar los pequeños detalles de nuestro entorno y nos recuerda nuestra humildad como parte del universo.

The haiku is more than a form of poetry; it is a way of life that makes us appreciate the small details of our environment and reminds us of our humility as part of the universe.