DEMOCRÀCIA, un procés històric de llibertat

ASSAIG POLÍTIC

1a edició: gener, 2022

Text: Joan Sala i Vila

Idioma: Català

Correcció: Joan Gimeno Conesa 

Il·lustració de portada: Marta Forment 

Format: tapa tova

Mides: 14 x 21

ISBN: 978-84-18256-33-2

Dipòsit Legal: B 18434-2021

Pàgines: 145

PVP: € 12